MIEROSZÓW


(tuż po wojnie Fyrląd Wałbrzyski) niem. Friedland in Niederschlesien. To miasto leżące na Dolnym Śląsku u podnóża Gór Suchych w Sudetach Środkowych.

W długiej historii naszego miasta i okolicznych miejscowości można znaleźć szereg interesujących z punktu widzenia historycznego faktów, które należy ocalić od zapomnienia.

W roku 1944 a dokładnie 8 września został złożony Arbeitslager Friedland

Była to filia dolnośląskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rossen. W obozie przebywało kilkuset więźniów - byli to mężczyźni, którzy przymusowo pracowali w miejscowych zakładach VDM (Vereinigte Deutsche Maschinenwerke GmbH) przy produkcji części do samolotów, a także w stolarni Fritz Schubert, oraz przy drążeniu podziemnych sztolni i korytarzy na terenie miasta i okolicznych miejscowości.


 

Konzentrationslager Gross-Rossen był hitlerowskim obozem koncentracyjnym funkcjonującym w latach 1940 - 1945 w miejscowości Rogoźnica na Dolnym Śląsku. W jego skład wchodziło również ponad sto obozów przymusowej pracy na terenie obecnej Polski, Republiki Czeskiej m.in. w pobliskim Mezimesti i Niemiec. Więźniowi masowo ginęli podczas wyczerpującej i długotrwałej pracy m.in. podczas drążenia sztolni i korytarzy, byli mordowani, katowani i traktowani bardzo okrutnie.

Szczególnie tragicznym momentem był luty 1945 roku, kiedy to w morderczym marszu śmierci podczas ewakuacji obozu zmarło wielu z nich. Przez obóz przeszło 125 tysięcy więźniów, z czego ponad 40 tysięcy zginęło.

 

HISTORIA


 

 

Około roku 1200 rozpoczęła się akcja osadnicza na terenie obecnego Mieroszowa który w ówczesnych czasach nosił nazwę Fredelant. zapoczątkowana przez mnichów benedyktyńskich z pobliskiego Broumova (obecna Republika Czeska). Pierwsi osadnicy przygotowywali teren pod budowę domostw z których później powstała pierwotna osada wchodząca w skład lenna pobliskiego zamku Freudenburg "Radosno". Teren ten stanowił późniejszą osadę Alt Friedland - stary Mieroszów. Pierwotna osada została zniszczona w trakcie najazdów husyckich w XV wieku. Nowe miasto zostało założone powyżej starej osady na zboczu góry kościelnej. Wojna trzydziestoletnia spowodowała upadek miasta. W XVII wieku rozpoczął się okres rozwoju w tym przemysłu papierniczego i tkactwa stanowiącego do końca XX wieku najbardziej znaczącą gałąź miejscowego przemysłu. W 1785 roku miasto liczyło 897 mieszkańców.

 

 

W 1325 roku zostały nadane prawa miejskie miastu zwanemu wówczas Fredelant a następnie Fridland. Herb Mieroszowa pochodzi z XIV wieku, znajdujący się w herbie dzik odzwierciedla bogactwo zwierzyny łownej w najbliższych okolicach miasta.

 

 

 

W 1554 roku w środkowej części rynku mieroszowskiego wybudowano miejski ratusz. W 1778 roku wojska austriackie dokonały ogromnego zniszczenia miasta podpalając znaczną jego część, w tym także budynek ratusza. Udało się go odbudować dopiero po zakończeniu wojen napoleońskich. W roku 1880 roku podjęto decyzje o wyburzeniu renesansowej budowli ratusza i w ten sposób Mieroszów stracił bezpowrotnie jeden z najpiękniejszych obiektów architektonicznych miasta.

 

 

 

 

 

W roku 1877 uruchomiono linię kolejową ze Szczawienka (dzielnica Wałbrzycha)  przez Mieroszów do Mezimesti (obecnie Republika Czeska) co spowodowało dalszy rozwój miasta. Wraz z rozbudowaniem infrastruktury komunikacyjnej a w szczególności kolei żelaznej przybyło wiele nowych obiektów przemysłowych, hotelowych i restauracyjnych. Miasto rozwijało się i rozbudowywało, dzięki czemu liczba mieszkańców znacznie wzrosła.

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu II wojny światowej Miasto i okoliczne miejscowości opuścili jej dawni mieszkańcy. Widoczny na starych fotografiach "po lewej" kościół ewangelicki popadł w ruinę i w roku 1979 ówczesne władze podjęły decyzję o jego wyburzeniu. Kolejny wspaniały obiekt architektoniczny zniknął bezpowrotnie z panoramy miejskiej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieroszów współcześnie

 

 

 

Literatura:

Wikipedia, zbiory internet

Fotografie:

zbiory własne, zbiory internet

•Poprawiony• (••sobota•, 28 •czerwca• 2014 11:36•)

 

•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.026 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.031 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.094 seconds, 8.61 MB
Application afterRender: 0.101 seconds, 8.94 MB

•ZuĹźycie pamięci•

9494928

•Zapytań do bazy danych: 11•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1529948674' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7c99846fe16a74ec2f88f2ba127311d9'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7c99846fe16a74ec2f88f2ba127311d9','1529948734','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 24
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-06-25 17:45:35' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-06-25 17:45:35' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 8. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='24'
 9. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 10. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 11. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

POSTAUTHORICON	::include()	[/home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php:564]
POSTDATEICON	::include()	[/home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php:564]

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•


# /home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php

POSTAUTHORICON=PostAuthorIcon
POSTDATEICON=PostDateIcon