Bouda

Technika - Bouda

Artyleryjska grupa warowna BOUDA

Dlaczego zajęliśmy się obiektami militarnymi wybudowanymi po południowej stronie Sudetów - w Czechach? Otóż zrozumieliśmy, iż jest to bardzo istotne dla poznania sposobu projektowania i postania RIESE.

W latach 1935 - 1938 przy współudziale projektowym inżynierów francuskich (którzy budowali linię Maginot`a), czescy specjaliści i wojskowi wybudowali całą sieć umocnień podziemnych na północnej granicy z Niemcami. Wykorzystali bogate doświadczenia sojuszników ale wprowadzili własne rozwiązania rozwojowe i konstrukcyjne. W rezultacie powstał wysoce odporny i bardzo postępowo rozwiązany system umocnień, który w wielu kierunkach przedstawiał szczytowe osiągnięcia fortyfikacji tamtego okresu.Prace nad budową umocnień zostały przedwcześnie przerwane, gdy w wyniku traktatu Monachijskiego, rzad Czechosłowacji zmuszony został do przekazania Trzeciej Rzeszy przygranicznych terytoriów zamieszkanych przez Niemców sudeckich. Do dnia 10.10.1938 wszystkie obiekty zostały przekazane Niemcom bez walki.

, ,

Budowę prowadziła wyłoniona przez ROP w wyniku konkursu praska firma inżyniera Zdenko Krulis. W pracach uczestniczyły także firmy: Hlava, Konstruktiva, Lanna, Velfik i Zaruba - Pfeffermann. Cały system powstał w 600 dni roboczych. Przy jego budowie pracowało 250 do 800 robotników.

Prace budowlane przy grupie BOUDA, prowadzono sztolniami i z powierzchni za pomocą trzech szybów roboczych. Szybami dostarczano robotników, materiały pomocnicze oraz beton (przygotowywany na powierzchni). Pozostały do dnia dzisiejszego fundamenty maszyn budowlanych (kruszarki) i część infrastruktury budowlanej. Obiekt jest praktycznie wykończony. Wszystkie chodniki są obetonowane. powstały kopuły bojowe oraz pomieszczenia dla ich obsługi i zaopatrzenia. Nie zainstalowano tylko dział.

, W obiekcie wykonano zasilanie elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne (trzy generatory dieslowskie). Przyłącza telefoniczne i dalekopisowe oraz dla łączności radiowej. Magazyny amunicyjne i żywności. Pomieszczenia koszarowe oraz sanitarne dla obsługi. Pomieszczenia dowodzenia całym systemem umocnień oraz grupy Bouda. W tunelach łączących poszczególne pomieszczenia i wieże, ułożono tory dla wagoników na których personel transportował zaopatrzenie.

Po przejęciu twierdzy, Niemcy wykorzystywali ja jako swoisty poligon do testowania broni, zabezpieczeń oraz walki w takich kompleksach. Dokonali w tym celu kilku przeróbek konstrukcyjnych, polegających na zabudowaniu wrót pancernych stalowych wewnątrz korytarzy, na których testowali metody ich pokonania.

Ilość materiałów i prac oraz stan zachowania obiektu daje możliwość porównań z pracami prowadzonymi w Górach Sowich i kompleksie RIESE. I zmusza do zastanowienia jaki więc zakres prac został wykonany przez kilkunastokrotną ilość robotników zatrudnionych oraz więźniów?

Zdjęcia z wyprawy w Galerii.

 

•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.030 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.035 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.101 seconds, 8.55 MB
Application afterRender: 0.111 seconds, 8.87 MB

•ZuĹźycie pamięci•

9423480

•Zapytań do bazy danych: 11•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1529947939' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '719c64ef681acdf3ac1bfb4b9529c543'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '719c64ef681acdf3ac1bfb4b9529c543','1529947999','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 44)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 21
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-06-25 17:33:19' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-06-25 17:33:19' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 8. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='21'
 9. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 44 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 10. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 11. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

POSTDATEICON	::include()	[/home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php:564]

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•


# /home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php

POSTDATEICON=PostDateIcon