Bouda

Bouda

Technika - Bouda

Artyleryjska grupa warowna BOUDA

Dlaczego zajęliśmy się obiektami militarnymi wybudowanymi po południowej stronie Sudetów - w Czechach? Otóż zrozumieliśmy, iż jest to bardzo istotne dla poznania sposobu projektowania i postania RIESE.

W latach 1935 - 1938 przy współudziale projektowym inżynierów francuskich (którzy budowali linię Maginot`a), czescy specjaliści i wojskowi wybudowali całą sieć umocnień podziemnych na północnej granicy z Niemcami. Wykorzystali bogate doświadczenia sojuszników ale wprowadzili własne rozwiązania rozwojowe i konstrukcyjne. W rezultacie powstał wysoce odporny i bardzo postępowo rozwiązany system umocnień, który w wielu kierunkach przedstawiał szczytowe osiągnięcia fortyfikacji tamtego okresu.Prace nad budową umocnień zostały przedwcześnie przerwane, gdy w wyniku traktatu Monachijskiego, rzad Czechosłowacji zmuszony został do przekazania Trzeciej Rzeszy przygranicznych terytoriów zamieszkanych przez Niemców sudeckich. Do dnia 10.10.1938 wszystkie obiekty zostały przekazane Niemcom bez walki.

, ,

Budowę prowadziła wyłoniona przez ROP w wyniku konkursu praska firma inżyniera Zdenko Krulis. W pracach uczestniczyły także firmy: Hlava, Konstruktiva, Lanna, Velfik i Zaruba - Pfeffermann. Cały system powstał w 600 dni roboczych. Przy jego budowie pracowało 250 do 800 robotników.

Prace budowlane przy grupie BOUDA, prowadzono sztolniami i z powierzchni za pomocą trzech szybów roboczych. Szybami dostarczano robotników, materiały pomocnicze oraz beton (przygotowywany na powierzchni). Pozostały do dnia dzisiejszego fundamenty maszyn budowlanych (kruszarki) i część infrastruktury budowlanej. Obiekt jest praktycznie wykończony. Wszystkie chodniki są obetonowane. powstały kopuły bojowe oraz pomieszczenia dla ich obsługi i zaopatrzenia. Nie zainstalowano tylko dział.

, W obiekcie wykonano zasilanie elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne (trzy generatory dieslowskie). Przyłącza telefoniczne i dalekopisowe oraz dla łączności radiowej. Magazyny amunicyjne i żywności. Pomieszczenia koszarowe oraz sanitarne dla obsługi. Pomieszczenia dowodzenia całym systemem umocnień oraz grupy Bouda. W tunelach łączących poszczególne pomieszczenia i wieże, ułożono tory dla wagoników na których personel transportował zaopatrzenie.

Po przejęciu twierdzy, Niemcy wykorzystywali ja jako swoisty poligon do testowania broni, zabezpieczeń oraz walki w takich kompleksach. Dokonali w tym celu kilku przeróbek konstrukcyjnych, polegających na zabudowaniu wrót pancernych stalowych wewnątrz korytarzy, na których testowali metody ich pokonania.

Ilość materiałów i prac oraz stan zachowania obiektu daje możliwość porównań z pracami prowadzonymi w Górach Sowich i kompleksie RIESE. I zmusza do zastanowienia jaki więc zakres prac został wykonany przez kilkunastokrotną ilość robotników zatrudnionych oraz więźniów?

Zdjęcia z wyprawy w Galerii.

 

•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.029 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.035 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.111 seconds, 8.71 MB
Application afterRender: 0.134 seconds, 9.03 MB

•ZuĹźycie pamięci•

9588664

•Zapytań do bazy danych: 12•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1529948093' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'fcefaf369fee59e3038610cc2b3efc37'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'fcefaf369fee59e3038610cc2b3efc37','1529948153','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 44)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.section
    WHERE c.id = 25
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 25
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-06-25 17:35:53' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-06-25 17:35:53' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 9
 9. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 25
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-06-25 17:35:53' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-06-25 17:35:53' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 44 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 12. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

POSTDATEICON	::include()	[/home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php:564]

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•


# /home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php

POSTDATEICON=PostDateIcon