Bouda

Technika - Bouda

Artyleryjska grupa warowna BOUDA

Dlaczego zajęliśmy się obiektami militarnymi wybudowanymi po południowej stronie Sudetów - w Czechach? Otóż zrozumieliśmy, iż jest to bardzo istotne dla poznania sposobu projektowania i postania RIESE.

W latach 1935 - 1938 przy współudziale projektowym inżynierów francuskich (którzy budowali linię Maginot`a), czescy specjaliści i wojskowi wybudowali całą sieć umocnień podziemnych na północnej granicy z Niemcami. Wykorzystali bogate doświadczenia sojuszników ale wprowadzili własne rozwiązania rozwojowe i konstrukcyjne. W rezultacie powstał wysoce odporny i bardzo postępowo rozwiązany system umocnień, który w wielu kierunkach przedstawiał szczytowe osiągnięcia fortyfikacji tamtego okresu.Prace nad budową umocnień zostały przedwcześnie przerwane, gdy w wyniku traktatu Monachijskiego, rzad Czechosłowacji zmuszony został do przekazania Trzeciej Rzeszy przygranicznych terytoriów zamieszkanych przez Niemców sudeckich. Do dnia 10.10.1938 wszystkie obiekty zostały przekazane Niemcom bez walki.

, ,

Budowę prowadziła wyłoniona przez ROP w wyniku konkursu praska firma inżyniera Zdenko Krulis. W pracach uczestniczyły także firmy: Hlava, Konstruktiva, Lanna, Velfik i Zaruba - Pfeffermann. Cały system powstał w 600 dni roboczych. Przy jego budowie pracowało 250 do 800 robotników.

Prace budowlane przy grupie BOUDA, prowadzono sztolniami i z powierzchni za pomocą trzech szybów roboczych. Szybami dostarczano robotników, materiały pomocnicze oraz beton (przygotowywany na powierzchni). Pozostały do dnia dzisiejszego fundamenty maszyn budowlanych (kruszarki) i część infrastruktury budowlanej. Obiekt jest praktycznie wykończony. Wszystkie chodniki są obetonowane. powstały kopuły bojowe oraz pomieszczenia dla ich obsługi i zaopatrzenia. Nie zainstalowano tylko dział.

, W obiekcie wykonano zasilanie elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne (trzy generatory dieslowskie). Przyłącza telefoniczne i dalekopisowe oraz dla łączności radiowej. Magazyny amunicyjne i żywności. Pomieszczenia koszarowe oraz sanitarne dla obsługi. Pomieszczenia dowodzenia całym systemem umocnień oraz grupy Bouda. W tunelach łączących poszczególne pomieszczenia i wieże, ułożono tory dla wagoników na których personel transportował zaopatrzenie.

Po przejęciu twierdzy, Niemcy wykorzystywali ja jako swoisty poligon do testowania broni, zabezpieczeń oraz walki w takich kompleksach. Dokonali w tym celu kilku przeróbek konstrukcyjnych, polegających na zabudowaniu wrót pancernych stalowych wewnątrz korytarzy, na których testowali metody ich pokonania.

Ilość materiałów i prac oraz stan zachowania obiektu daje możliwość porównań z pracami prowadzonymi w Górach Sowich i kompleksie RIESE. I zmusza do zastanowienia jaki więc zakres prac został wykonany przez kilkunastokrotną ilość robotników zatrudnionych oraz więźniów?

Zdjęcia z wyprawy w Galerii.

 

•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.037 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.046 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.126 seconds, 8.55 MB
Application afterRender: 0.138 seconds, 8.87 MB

•ZuĹźycie pamięci•

9426496

•Zapytań do bazy danych: 11•

  1. DELETE
      FROM jos_session
      WHERE ( time < '1529673764' )
  2. SELECT *
      FROM jos_session
      WHERE session_id = '32d308ca397fba0628f05c25a520d176'
  3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
      VALUES ( '32d308ca397fba0628f05c25a520d176','1529673824','','0','1','0' )
  4. SELECT *
      FROM jos_components
      WHERE parent = 0
  5. SELECT folder AS type, element AS name, params
      FROM jos_plugins
      WHERE published >= 1
      AND access <= 0
      ORDER BY ordering
  6. SELECT template
      FROM jos_templates_menu
      WHERE client_id = 0
      AND (menuid = 0 OR menuid = 44)
      ORDER BY menuid DESC
      LIMIT 0, 1
  7. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
      FROM jos_content AS a
      LEFT JOIN jos_categories AS cc
      ON cc.id = a.catid
      LEFT JOIN jos_sections AS s
      ON s.id = cc.section
      AND s.scope = "content"
      LEFT JOIN jos_users AS u
      ON u.id = a.created_by
      LEFT JOIN jos_groups AS g
      ON a.access = g.id
      WHERE a.id = 21
      AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
      AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-06-22 13:23:44' )
      AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-06-22 13:23:44' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
  8. UPDATE jos_content
      SET hits = ( hits + 1 )
      WHERE id='21'
  9. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
      FROM jos_modules AS m
      LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
      ON mm.moduleid = m.id
      WHERE m.published = 1
      AND m.access <= 0
      AND m.client_id = 0
      AND ( mm.menuid = 44 OR mm.menuid = 0 )
      ORDER BY position, ordering
  10. SELECT password
      FROM jos_users
      WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
  11. SELECT password
      FROM jos_users
      WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

POSTDATEICON	::include()	[/home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php:564]

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•


# /home/gsklin/ftp/gsklin/libraries/joomla/application/component/view.php

POSTDATEICON=PostDateIcon