MIEROSZÓW


(tuż po wojnie Fyrląd Wałbrzyski) niem. Friedland in Niederschlesien. To miasto leżące na Dolnym Śląsku u podnóża Gór Suchych w Sudetach Środkowych.

W długiej historii naszego miasta i okolicznych miejscowości można znaleźć szereg interesujących z punktu widzenia historycznego faktów, które należy ocalić od zapomnienia.

W roku 1944 a dokładnie 8 września został złożony Arbeitslager Friedland

Była to filia dolnośląskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rossen. W obozie przebywało kilkuset więźniów - byli to mężczyźni, którzy przymusowo pracowali w miejscowych zakładach VDM (Vereinigte Deutsche Maschinenwerke GmbH) przy produkcji części do samolotów, a także w stolarni Fritz Schubert, oraz przy drążeniu podziemnych sztolni i korytarzy na terenie miasta i okolicznych miejscowości.


 

Konzentrationslager Gross-Rossen był hitlerowskim obozem koncentracyjnym funkcjonującym w latach 1940 - 1945 w miejscowości Rogoźnica na Dolnym Śląsku. W jego skład wchodziło również ponad sto obozów przymusowej pracy na terenie obecnej Polski, Republiki Czeskiej m.in. w pobliskim Mezimesti i Niemiec. Więźniowi masowo ginęli podczas wyczerpującej i długotrwałej pracy m.in. podczas drążenia sztolni i korytarzy, byli mordowani, katowani i traktowani bardzo okrutnie.

Szczególnie tragicznym momentem był luty 1945 roku, kiedy to w morderczym marszu śmierci podczas ewakuacji obozu zmarło wielu z nich. Przez obóz przeszło 125 tysięcy więźniów, z czego ponad 40 tysięcy zginęło.

 

HISTORIA


 

 

Około roku 1200 rozpoczęła się akcja osadnicza na terenie obecnego Mieroszowa który w ówczesnych czasach nosił nazwę Fredelant. zapoczątkowana przez mnichów benedyktyńskich z pobliskiego Broumova (obecna Republika Czeska). Pierwsi osadnicy przygotowywali teren pod budowę domostw z których później powstała pierwotna osada wchodząca w skład lenna pobliskiego zamku Freudenburg "Radosno". Teren ten stanowił późniejszą osadę Alt Friedland - stary Mieroszów. Pierwotna osada została zniszczona w trakcie najazdów husyckich w XV wieku. Nowe miasto zostało założone powyżej starej osady na zboczu góry kościelnej. Wojna trzydziestoletnia spowodowała upadek miasta. W XVII wieku rozpoczął się okres rozwoju w tym przemysłu papierniczego i tkactwa stanowiącego do końca XX wieku najbardziej znaczącą gałąź miejscowego przemysłu. W 1785 roku miasto liczyło 897 mieszkańców.

 

 

W 1325 roku zostały nadane prawa miejskie miastu zwanemu wówczas Fredelant a następnie Fridland. Herb Mieroszowa pochodzi z XIV wieku, znajdujący się w herbie dzik odzwierciedla bogactwo zwierzyny łownej w najbliższych okolicach miasta.

 

 

 

W 1554 roku w środkowej części rynku mieroszowskiego wybudowano miejski ratusz. W 1778 roku wojska austriackie dokonały ogromnego zniszczenia miasta podpalając znaczną jego część, w tym także budynek ratusza. Udało się go odbudować dopiero po zakończeniu wojen napoleońskich. W roku 1880 roku podjęto decyzje o wyburzeniu renesansowej budowli ratusza i w ten sposób Mieroszów stracił bezpowrotnie jeden z najpiękniejszych obiektów architektonicznych miasta.

 

 

 

 

 

W roku 1877 uruchomiono linię kolejową ze Szczawienka (dzielnica Wałbrzycha)  przez Mieroszów do Mezimesti (obecnie Republika Czeska) co spowodowało dalszy rozwój miasta. Wraz z rozbudowaniem infrastruktury komunikacyjnej a w szczególności kolei żelaznej przybyło wiele nowych obiektów przemysłowych, hotelowych i restauracyjnych. Miasto rozwijało się i rozbudowywało, dzięki czemu liczba mieszkańców znacznie wzrosła.

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu II wojny światowej Miasto i okoliczne miejscowości opuścili jej dawni mieszkańcy. Widoczny na starych fotografiach "po lewej" kościół ewangelicki popadł w ruinę i w roku 1979 ówczesne władze podjęły decyzję o jego wyburzeniu. Kolejny wspaniały obiekt architektoniczny zniknął bezpowrotnie z panoramy miejskiej.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieroszów współcześnie

 

 

 

Literatura:

Wikipedia, zbiory internet

Fotografie:

zbiory własne, zbiory internet

Poprawiony (sobota, 28 czerwca 2014 11:36)