Bouda

Bouda

Technika - Bouda

Artyleryjska grupa warowna BOUDA

Dlaczego zajlimy si obiektami militarnymi wybudowanymi po poudniowej stronie Sudetw - w Czechach? Ot zrozumielimy, i jest to bardzo istotne dla poznania sposobu projektowania i postania RIESE.

W latach 1935 - 1938 przy wspudziale projektowym inynierw francuskich (ktrzy budowali lini Maginot`a), czescy specjalici i wojskowi wybudowali ca sie umocnie podziemnych na pnocnej granicy z Niemcami. Wykorzystali bogate dowiadczenia sojusznikw ale wprowadzili wasne rozwizania rozwojowe i konstrukcyjne. W rezultacie powsta wysoce odporny i bardzo postpowo rozwizany system umocnie, ktry w wielu kierunkach przedstawia szczytowe osignicia fortyfikacji tamtego okresu.Prace nad budow umocnie zostay przedwczenie przerwane, gdy w wyniku traktatu Monachijskiego, rzad Czechosowacji zmuszony zosta do przekazania Trzeciej Rzeszy przygranicznych terytoriw zamieszkanych przez Niemcw sudeckich. Do dnia 10.10.1938 wszystkie obiekty zostay przekazane Niemcom bez walki.

, ,

Budow prowadzia wyoniona przez ROP w wyniku konkursu praska firma inyniera Zdenko Krulis. W pracach uczestniczyy take firmy: Hlava, Konstruktiva, Lanna, Velfik i Zaruba - Pfeffermann. Cay system powsta w 600 dni roboczych. Przy jego budowie pracowao 250 do 800 robotnikw.

Prace budowlane przy grupie BOUDA, prowadzono sztolniami i z powierzchni za pomoc trzech szybw roboczych. Szybami dostarczano robotnikw, materiay pomocnicze oraz beton (przygotowywany na powierzchni). Pozostay do dnia dzisiejszego fundamenty maszyn budowlanych (kruszarki) i cz infrastruktury budowlanej. Obiekt jest praktycznie wykoczony. Wszystkie chodniki s obetonowane. powstay kopuy bojowe oraz pomieszczenia dla ich obsugi i zaopatrzenia. Nie zainstalowano tylko dzia.

, W obiekcie wykonano zasilanie elektryczne zewntrzne i wewntrzne (trzy generatory dieslowskie). Przycza telefoniczne i dalekopisowe oraz dla cznoci radiowej. Magazyny amunicyjne i ywnoci. Pomieszczenia koszarowe oraz sanitarne dla obsugi. Pomieszczenia dowodzenia caym systemem umocnie oraz grupy Bouda. W tunelach czcych poszczeglne pomieszczenia i wiee, uoono tory dla wagonikw na ktrych personel transportowa zaopatrzenie.

Po przejciu twierdzy, Niemcy wykorzystywali ja jako swoisty poligon do testowania broni, zabezpiecze oraz walki w takich kompleksach. Dokonali w tym celu kilku przerbek konstrukcyjnych, polegajcych na zabudowaniu wrt pancernych stalowych wewntrz korytarzy, na ktrych testowali metody ich pokonania.

Ilo materiaw i prac oraz stan zachowania obiektu daje moliwo porwna z pracami prowadzonymi w Grach Sowich i kompleksie RIESE. I zmusza do zastanowienia jaki wic zakres prac zosta wykonany przez kilkunastokrotn ilo robotnikw zatrudnionych oraz winiw?

Zdjcia z wyprawy w Galerii.