•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.029 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.040 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.101 seconds, 8.45 MB
Application afterRender: 0.138 seconds, 9.30 MB

•ZuĹźycie pamięci•

9873096

•Zapytań do bazy danych: 12•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1519083074' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '97f254c4fe38c9f23b740fe8ca6a131f'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '97f254c4fe38c9f23b740fe8ca6a131f','1519083134','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 27)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 35
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-02-19 23:32:14' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-02-19 23:32:14' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='35'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 27 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 12. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

•Brak•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•

•Brak•