Eksploracja - Soboń

 

Kompleks Soboń - zawał pokonany

Piotr Maszkowski "Odkrywca nr 3(110) marzec 2008"

Góry Sowie strzeg± zazdro¶nie "olbrzymiej" tajemnicy. Na przekór jednak wszystkim przeciwno¶ciom, eksploratorzy nie poddaj± się. Tym razem zawitali na nieco zapomniany, choć niezwykle ciekawy kompleks Soboń pełen rozbudowanej infrastruktury naziemnej, licznych ¶ladów maskowania robót oraz niepokonanych zawałów.

 

 

•WiÄ™cej…•

 

•Informacje o wydajnoĹ›ci•

Application afterLoad: 0.002 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.045 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.061 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.135 seconds, 8.67 MB
Application afterRender: 0.175 seconds, 9.44 MB

•ZuĹĽycie pamiÄ™ci•

10023512

•ZapytaĹ„ do bazy danych: 13•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1529693679' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '5f7f8e5aa90b4c92deffae71c1d2eeb5'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '5f7f8e5aa90b4c92deffae71c1d2eeb5','1529693739','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 36)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.section
    WHERE c.id = 15
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.catid = 15
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-06-22 18:55:39' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-06-22 18:55:39' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 9
 10. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.catid = 15
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2018-06-22 18:55:39' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2018-06-22 18:55:39' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 36 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 13. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki jÄ™zyka•

•NieprzetĹ‚umaczone frazy - tryb diagnostyczny•

•Brak•

•NieprzetĹ‚umaczone frazy - tryb projektanta•

•Brak•