•Kalendarz wydarzeń• help
Flat View
•Rok•
•Widok miesiąca•
•Miesiąc•
Weekly View
•Tydzień•
Daily View
•Dzisiaj•
Categories
•Kategoria•
Search
•Szukaj•

•Widok dnia•

•Czwartek•, 10 •maj• 2018
  •Poprzedni dzień• •Czwartek•, 10 •maj• 2018 •Następny dzień•

•Informacje o wydajności•

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.89 MB
Application afterInitialise: 0.041 seconds, 3.87 MB
Application afterRoute: 0.051 seconds, 4.59 MB
Application afterDispatch: 0.147 seconds, 8.42 MB
Application afterRender: 0.163 seconds, 8.91 MB

•Zużycie pamięci•

9467960

•Zapytań do bazy danych: 11•

 1. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1529845535' )
 2. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '34514b66a27e38bbb729b82491601c64'
 3. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '34514b66a27e38bbb729b82491601c64','1529845595','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 7. SELECT c.id
   
    FROM jos_categories AS c
    LEFT JOIN jos_categories AS p
    ON p.id=c.parent_id
    LEFT JOIN jos_categories AS gp
    ON gp.id=p.parent_id 
    LEFT JOIN jos_categories AS ggp
    ON ggp.id=gp.parent_id
   
    WHERE c.access <= 0
   
    AND c.published = 1
   
    AND c.section = 'com_jevents'
 8. SELECT rpt.*, ev.*, rr.*, det.*, ev.state AS published
   , YEAR(rpt.startrepeat) AS yup, MONTH(rpt.startrepeat ) AS mup, DAYOFMONTH(rpt.startrepeat ) AS dup
   , YEAR(rpt.endrepeat  ) AS ydn, MONTH(rpt.endrepeat   ) AS mdn, DAYOFMONTH(rpt.endrepeat   ) AS ddn
   , HOUR(rpt.startrepeat) AS hup, MINUTE(rpt.startrepeat ) AS minup, SECOND(rpt.startrepeat ) AS sup
   , HOUR(rpt.endrepeat  ) AS hdn, MINUTE(rpt.endrepeat   ) AS mindn, SECOND(rpt.endrepeat   ) AS sdn
   
    FROM jos_jevents_repetition AS rpt
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevent AS ev
    ON rpt.eventid = ev.ev_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_icsfile AS icsf
    ON icsf.ics_id=ev.icsid
   
    LEFT JOIN jos_jevents_vevdetail AS det
    ON det.evdet_id = rpt.eventdetail_id
   
    LEFT JOIN jos_jevents_rrule AS rr
    ON rr.eventid = rpt.eventid
   
    WHERE ev.catid IN(-1,24)
   
    AND rpt.endrepeat >= '2018-05-10 00:00:00'
    AND rpt.startrepeat <= '2018-05-10 23:59:59'
    AND ev.state=1
   
    AND ev.access <= 0 
    AND icsf.state=1
    AND icsf.access <= 0
 9. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 10. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)
 11. SELECT password
    FROM jos_users
    WHERE gid IN (23, 24, 25, 30)

•Wczytane pliki języka•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb diagnostyczny•

•Brak•

•Nieprzetłumaczone frazy - tryb projektanta•

•Brak•